antlieti

1 antlíeti, -ja (añtleja), -jo (ž.) tr., ančlíeti 1. užpilti ant viršaus: Aš ten nespėjau antlíeti KlvrŽ. Vilnis ančlíeja, t. y. ančdaužia luotą J. 2. ištekinti: Na, tu turbūt nė vienos ašaros šiandien neantliesi I.Simon. \ lieti; antlieti; aplieti; atlieti; įlieti; išlieti; nulieti; palieti; perlieti; pielieti; pralieti; prilieti; sulieti; užlieti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • aplieti — 1 aplieti, ja (àpleja), jo tr. 1. SD199, R, K, I apipilti iš viršaus: Ji jam vainiką uždėjo ir meilės mostimi apliejo RD203. Tokia šiluma išvertė, visas kūnas lyg vandeny aplietas Skr. Smarkiau sužaibavus, kiekvienas skubėdavo pasitraukti nuo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atlieti — 1 atlieti 1. tr. pilant atskirti dalį nuo viso, atpilti: Neužmiršk pamelžus katei bent lašą atlieti Ds. 2. tr. palaistyti (dalį): Rytoj rytą tris vagutes atliesi ir kitas tris pasodysi Skr. 3. intr. liejant pristabdyti kilimą (verdančio skysčio) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išlieti — 1 išlieti, ja (ìšleja), jo tr. 1. SD324, K, Trkn išpilti iš ko, ant ko: Išliek taukus iš indo J. O kaip išdarinėjo tą žuvytę, tai toj tuos žvynus išliejo laukan BsPIV153. Kam išlėjai rašalą? Blnk. Lietus išlieja iš debesų visą vandenį J. Tada… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • lieti — 1 lieti, ja (liẽna [K], lẽja), jo (lėjo K.Būg) 1. tr., intr. SD131, R, K pilti (skystį): Liek lauk tą vandenį! Skr. Žiūrėk, pieną lieji! Ar. Viršų kamino teuždenga su šlapiu maišu ir vis ant to maišo v[a]ndenį teleja S.Dauk. Lejù srutas an… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nulieti — 1 nulieti, ja (nùleja), jo 1. tr. R6 kiek nupilti nuo ko: Nenuliejau nė lašo (pildama į puodelį pieną) Db. Gėrimo truputelį nuliejo ant žemės S.Dauk. 2. tr. nupilti, išpilti žemyn: Ant stogo telipa ir tenuleja [į kaminą] kelis viedrus v[a]ndens… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • palieti — 1 palieti, ja (pàleja), jo tr. 1. R papilti (skystą daiktą): Nepaliek vandens! J. Puodas sudaužytas, pienas palietas Ar. Kas palieta, jau nesusemsi BsPIII6. Žemė lygi kaip palieta Mc. Mergaitei viedrą paliejo Mrj. | Laistytiniai blynai kepami po …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perlieti — 1 perlieti tr. 1. iš vieno į kitą pilti, perpilti: Jis parliejo arielką į savo plėkštinę rš. | prk.: Reikia nulenkti galvą prieš didybę minčių bei meilės, kurią visą ji perliejo ant savo visuomenės rš. 2. visą palaistyti: Tris sykius perliejom… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pielieti — 1 pielieti, ja (pieleja), jo žr. 1 prilieti 2: Visus kampus pyliejo Sg. Laistės su vandeniu, pyliejo butą, kuknę Pj. lieti; antlieti; aplieti; atlieti; įlieti; išlieti; nulieti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pralieti — 1 pralieti, ja (pràleja), jo tr. 1. kiek išlieti, palieti: Ir paslydo jauna kojelė, ir praliejo žaliąjį vynelį V.Krėv. Ir praliejo mergužėlė vandenėlį, ir pametė kibirėlius viduje viešo kelelio V.Krėv. Ant žemės praliejo N. 2. SD296 ištekinti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prilieti — 1 prilieti, ja (prìleja), jo tr. 1. pripilti: Kad atvažiuo[ja] kada, grietinės prìleju Pln. ^ Karieta aukso prilieta (žarijos krosnyje) Užp. 2. R22 liejant priteršti, prilaistyti: Tu vis prìleji prausdamos Als. Vaikai davės – prylieta troba Vn …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.